Wat is een turbo?


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

Turbo's, of turbo certificaten, zijn ontwikkeld om met minder ingelegd vermogen te kunnen profiteren van een koersstijging van de onderliggende waarde. Ze lijken veel op speeders en zijn exact gelijk aan sprinters. Krijgt u dan de onderliggende waarde goedkoper? Nee, het verschil tussen wat u betaalt en de werkelijke waarde wordt gefinancierd door de bank. En daar zitten zowel risico's als voordelen aan. Offensief en defensief.
 

Meer weten over turbo's defensief gebruiken?

Lees dan Beter Beleggen met producteigenschappen, technische & fundamentele analyse (verkrijgbaar bij bol.com; auteur Robert Baars, oprichter BeursEffecten). Een aanrader om breder over beleggen na te (leren) denken.
 

Onderliggende waarde turbo's

Turbo's zijn gebaseerd op een onderliggende waarde. Ze zijn er op aandelen, obligaties, valuta, indices en grondstoffen. Verwacht u dat een onderliggende waarde gaat stijgen, dan kunt u turbo's long kopen. En vice versa, verwacht u een daling, dan koopt u turbo's short.
 

Ratio turbo

De ratio geeft aan welke gedeelte de turbo is van de onderliggende waarde. U kunt hieraan zien hoeveel turbo's één eenheid van de onderliggende waarde vertegenwoordigen.
 

Looptijd

De looptijd van turbo's is over het algemeen onbeperkt. Wel kunt u gedwongen worden uw positie eerder te sluiten, zie hieronder in de alinea Resultaat turbo's.
 

De bank betaalt mijn turbo's?

Ja en nee. Wanneer u long gaat in turbo's, koopt de bank de onderliggende waarde aan. Een deel daarvan wordt doorbelast aan u, de belegger. Dit is de prijs van de turbo. Het gedeelte dat de bank voor u financiert, betaalt u rente over. Die zit verwerkt in het financieringsniveau, en om die reden verandert dagelijks de hoogte van het financieringsniveau.

Dat financieringsniveau is overigens wel een zeer belangrijk aspect bij een turbo. Immers, wanneer de koers van het onderliggende aandeel gelijk blijft, wordt wel dagelijks het financieringsniveau, en daarmee de stop loss verhoogd. Na lange tijd komen de stop loss en de koers van de onderliggende waarde akelig dicht bij elkaar te liggen. Een kleine daling van het aandeel en de belegger heeft verlies. Of erger, de stop loss overstijgt de koers en de positie wordt per definitie met verlies gesloten. Terwijl de bank heeft verdiend aan de rente, die vaak een behoorlijk commercieel niveau heeft.

Het dividend dat eventueel op de onderliggende waarde wordt uitgekeerd, wordt in mindering gebracht op het financieringsniveau. Indien het een turbo op een index betreft, zal het dividend gecorrigeerd worden naar de weging van het aandeel in die index.

Gaat u short dan wordt voor de aandelen geld ontvangen. Dit wordt door de bank op een rekening gestald waarover u rente ontvangt.
 

Resultaat turbo's

Het rendement op turbo's kan enorm zijn, zowel positief als negatief. De winst die de onderliggende waarde boekt, komt ten goede aan de belegger. Ten opzichte van de oorspronkelijke investering valt dus een hoog rendement te halen.

Echter omdat de bank financiert met garantie dat u nooit meer kwijt bent dan uw inleg zit er wel een stop loss ingebouwd. Een koers van de onderliggende waarde waarbij u gedwongen de positie moet sluiten. Dit gaat bestens (zie handelen op de effectenbeurs). Hierbij kan het zo zijn dat u nog een beetje geld over houdt, maar net zo makkelijk kunt u de volledige investering kwijt zijn! Voordeel is echter dat in het geval de opbrengst van de onderliggende waarde minder is dan de bank voor u heeft gefinancierd, de bank dit verlies draagt. In de stop loss bepaling houdt de bank daarom rekening met een buffer.
 

Rekenvoorbeeld turbo beleggen

Een vereenvoudigd rekenvoorbeeld, waarbij de transactiekosten achterwege blijven. We nemen weer onze populaire XYZ Bank en gaan in een turbo beleggen. Het aandeel noteert € 10, terwijl u € 2 voor de turbo long XYZ betaalt. De bank financiert in dat geval € 8 (het financieringsniveau), waardoor eigenlijk u vijf keer zoveel krijgt voor uw inleg (dit is de hefboom, zie derivaten).

De koers van XYZ Bank stijgt naar € 12. Uw turbo is op dat moment grofweg € 4 waard, een stijging van 100%! Had u de aandelen gekocht, dan had u 20% winst gehad.

Omdat uw investering in de turbo lager is, kunt ook een grotere positie innemen dan wanneer u aandelen had gekocht. Wees hier echter zeer voorzichtig mee.

Nadeel is namelijk wanneer de koers van XYZ Bank daalt naar of op een nieuwe beursdag opent onder het vooraf bepaalde stop loss niveau, uw positie automatisch gesloten wordt. U bent uw inleg geheel kwijt!
 

Valutarisico turbo's

Wees alert wanneer u in turbo's belegd met als onderliggende waarde een buitenlands aandeel. Omdat de onderliggende waarde wel wordt aangekocht of verkocht, is er sprake van een valutarisico!
 

Uitoefenen

Hoewel het tot op heden alleen ging over rendement maken met de turbo zelf, kan de turbo ook uitgeoefend worden. Dit kan zowel door de belegger, als door de bank verzocht worden. Uitoefening vindt plaats tegen de intrinsieke waarde.
 

Via turbo beleggen slim of niet?

Hoewel beleggen met geleend geld nooit aan te raden is, zijn turbo's zo bezien daar misschien een uitzondering op. Er zit een veiligheid in dat u geen restschuld overhoudt. En er zijn mooie rendementen te behalen.

U moet zich bij beleggen in turbo's wel realiseren dat u te allen tijde uw inleg kwijt kan zijn! Eén keer de stop loss koers raken is genoeg! Turbo's blijven een vorm van een derivaat, met alle voor- en nadelen die bij derivaten horen.

Robert Baars (oprichter BeursEffecten) heeft een interessant boek geschreven, waarin onder meer gebruik wordt gemaakt van de turbo: Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse.
 

Bekijk ook de andere derivaten: