Wat is een speeder?


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

Speeders zijn qua kenmerken gelijk aan de zusterproducten turbo en sprinter, maar hebben een andere naam omdat ook weer de uitgevende instelling een andere is. Er bestaan drie uitzondering die niet onder de zusterproducten aanwezig zijn, de Limited speeders, de BEST speeders en de Quanto speeders.
 

Limited speeders

Limited speeders kennen een beperkte looptijd, waar alle andere speeders (en turbo's) een onbeperkte looptijd hebben. Aan het einde van deze looptijd wordt uw positie sowieso gesloten.

De bank gaat vervolgens rekenen met de onderliggende waarde. Bij Limited speeders long wordt het positieve verschil tussen de beurswaarde minus het gedeelte dat hiervan door de bank is gefinancierd aan u uitgekeerd. Bij Limited speeders short is dit het positieve verschil tussen de financiering minus de beurswaarde. Net als bij opties noemt men dit de intrinsieke waarde.
 

Buffer

Een tweede verschil is de bepaling van de buffer. Bij Limited speeders wordt die niet in de stop loss opgenomen. Hierdoor is de stop loss gelijk aan de financieringswaarde. Natuurlijk wordt er wel een buffer gerekend, u betaalt deze mee in de premie voor de Limited speeder. Het gedeelte van de buffer dat na sluiten van de positie niet nodig blijkt, wordt ook weer terug betaald. Deze buffer wordt ook wel de gap risk waarde genoemd.
 

Extra risico

Beleggen in een Limited speeder brengt dus een extra risico met zich mee. Immers, wanneer u per saldo verlies heeft, wordt aan het einde van de looptijd uw positie toch gesloten. Terwijl u bij gewone speeders onbeperkt de tijd heeft om op uw rendement te wachten. Zolang de stop loss maar niet geraakt wordt.

Tweede risicoverhoger is dat de buffer niet zit verwerkt in het financieringsniveau, maar in de premie. Mits daarop niet door de uitgever van de Limited speeders wordt geanticipeerd, gaat daardoor feitelijk de stop loss op een lagere koers van de onderliggende waarde in.
 

BEST speeders

De BEST speeders kennen ook een stop loss niveau dat gelijk is aan het financieringsniveau, maar ze kennen geen beperkte looptijd. In de praktijk heeft u hierdoor zoals hierboven beschreven meer risico door een hogere hefboom. BEST staat voor Barrier Equal STrike.
 

Quanto speeders

Een bijzondere vermelding verdienen ook de Quanto speeders. Deze speeders op buitenlandse aandelen hebben een indekking tegen het valutarisico. Een duidelijke afwijking van andere soortgelijke producten. Alhoewel deze risicobeperking wel in de prijs van de Quanto speeder verwerkt is en dus voor betaald wordt.
 

Bekijk ook de andere derivaten: