Privacy en cookie-beleid


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

BeursEffecten is van mening dat de bescherming van de privacy van gebruikers van de website van essentieel belang is. Binnen het kader van de dienstverlening van BeursEffecten stelt BeursEffecten al hetgeen binnen haar macht mogelijk is in het werk om te voorkomen dat persoonlijke gegevens bij derden bekend raken. In dit kader wordt ook verwezen naar de disclaimer.
BeursEffecten zal conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geen gegevens verstrekken aan andere partijen, behoudens aan de partijen die noodzakelijkerwijs betrokken zijn bij haar dienstverlening, tenzij BeursEffecten hiervoor door de Nederlandse wetgeving verplicht wordt.
 

Persoonsgegevens

BeursEffecten verwerkt uw gegevens omdat deze gegevens nodig zijn voor het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst met u, noodzakelijk zijn voor de gerechtvaardigde belangen in verband met de exploitatie van de website van BeursEffecten, u daartoe toestemming heeft verleend of omdat BeursEffecten dit wettelijk verplicht is. 

Account aanmaken/wijzigen en aanmelden nieuwsbrief

Indien u als natuurlijk persoon een account aanmaakt of wijzigt op BeursEffecten, dient u een naam en een werkend e-mailadres op te geven. Meer niet. Deze gegevens staan opgenomen in het Content Management Systeem (CMS) dat BeursEffecten gebruikt, te weten Drupal. Bij het aanmaken van uw account kunt u zelf aangeven welke nieuwsbrieven u op wilt abonneren. Alleen ten behoeve van het verzenden van deze nieuwsbrieven gebruikt BeursEffecten uw gegevens. Ook het verzenden van nieuwsbrieven is geregeld in het CMS (Drupal). 

Uw gegevens worden verder niet door BeursEffecten verwerkt, er wordt verder niets mee gedaan. Dus ook niet verkocht of ter beschikking gesteld aan derden.

Account verwijderen

Stelt u geen prijs meer op uw account bij BeursEffecten, dan kunt u eenvoudig zelf uw account verwijderen door in te loggen en te kiezen voor de optie verwijderen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, stuur dan een bericht via het contactformulier. BeursEffecten verwijdert dan uw account voor u binnen de kortst mogelijke termijn, en zal u slechts eenmaal berichten inzake de bevestiging van die verwijdering. Zodra uw account is verwijderd, zijn per direct al uw gegevens hiervan bij BeursEffecten verwijderd.

Bewaartermijn gegevens account

Uw gegevens blijven opgenomen in het CMS van BeursEffecten totdat u uw account beëindigt of BeursEffecten uw account beëindigt. Dat laatste kan op uw verzoek, of omdat er een reden voor is vanuit BeursEffecten, bijvoorbeeld vanwege beëindiging van een dienst of wanneer (vermoeden van) misbruik is geconstateerd.

Inzage account

U kunt te allen tijde de gegevens die wij van u hebben inzien door in te loggen in uw account. Indien dit u onverhoopt niet lukt, stuur dan een bericht via het contactformulier. BeursEffecten zal u op de kortst mogelijk termijn informeren. 

Nieuwsbrieven opzeggen

Stelt u geen prijs meer op een nieuwsbrief van BeursEffecten, dan kunt u deze opzeggen ('opt out') onderaan elke nieuwsbrief. Een andere methode is inloggen in uw account, en de betreffende nieuwsbrief uitvinken. Ook hiervoor geldt: mocht het onverhoopt niet lukken, stuur dan een bericht via het contactformulier. BeursEffecten verwijdert dan voor u deze nieuwsbrief uit uw account binnen de kortst mogelijke termijn.

Contactformulier

Indien u als natuurlijk persoon een bericht stuurt via het contactformulier, dan staat dit bericht inclusief de door u opgegeven informatie opgenomen in het CMS. Indien u wilt dat dit wordt verwijderd, stuur dan een bericht via het contactformulier. BeursEffecten verwijdert dan voor u dit bericht binnen de kortst mogelijke termijn uit het CMS.

E-mail

Vanzelfsprekend ontvangt BeursEffecten ook uw bericht via het contactformulier in de mailbox. Daarnaast kunt u ook berichten per e-mail sturen aan BeursEffecten. 

Bewaartermijn, inzage, wijziging en verwijdering dossier

Deze berichten worden bewaart tot 7 jaar na afhandeling van het dossier waar de inhoud betrekking op heeft. Indien u inzage wenst in de berichten of dossiers die BeursEffecten van u bewaart, stuur dan een bericht via het contactformulier. BeursEffecten zal u op de kortst mogelijk termijn informeren. Verzoeken tot wijziging en verwijdering van gegevens uit uw dossier worden uitgevoerd op uw verzoek, doch slechts wanneer dit de rechtspositie van BeursEffecten niet benadeelt.

Klachten

Komt BeursEffecten bovenstaande niet na, dan kunt u zich met uw klacht richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Beveiliging

De website van BeursEffecten is versleuteld met een SSL certificaat. Daarnaast worden alle (beveiligings)updates terstond toegepast, wordt gebruik gemaakt van een firewall en antivirusscanning en is toegang beschermd met wachtwoorden. 

Gebruiker is op de hoogte dat internet nooit 100% veilig is, het versturen van gegevens blijft derhalve voor eigen risico van gebruiker. BeursEffecten is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, waaronder doch niet beperkt tot schade als gevolg van enig gebruik van deze website, waaronder doch niet beperkt tot het uploaden, c.q. verzenden van (persoonlijke) gegevens.
 

Cookies

Via de website van BeursEffecten kunt u op 3 manieren "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) ontvangen:

 1. Om inloggen op uw account mogelijk te maken (functionele cookie)
 2. Ter analyse en verbetering van onze website (Google Analytics).
 3. Na het klikken op een link naar een website van een derde.
   

1. Inloggen

Om in te kunnen loggen op onze website, wordt een functionele cookie geplaatst. Dit is wettelijk toegestaan, zonder dat toestemming nodig is, omdat zonder deze cookie het technisch niet mogelijk is voor u om op een website in te loggen in uw account.

2. Google Analytics

BeursEffecten voldoet aan de richtlijn opgesteld door (de voorloper van) de Autoriteit Persoonsgegevens (en daarom hoeven we de beruchte cookie pop-up niet meer te laten verschijnen). 
Wij hebben met betrekking tot Google Analytics:

 • een bewerkersovereenkomst gesloten
 • gekozen om het laatste octet van uw ip-adres te maskeren (anoniem gemaakt)
 • gegevens delen uitgezet
 • gegevens delen met Google voor advertentiedoeleinden uitgezet
 • de functie voor user ID's uitgezet
 • geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies

Google Analytics maakt normaliter gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw, in dit geval door ons geanonimiseerde, IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de websitebeheerder (BeursEffecten) en andere diensten aan te bieden, welke wij geen gebruik van maken, met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google stelt dat zij uw IP-adres niet zal combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

De informatie die wij verkrijgen van Google Analytics, stelt ons in staat om de site continue voor u te verbeteren. Daarnaast liggen bezoekerscijfers aan de basis van de inkomsten die wij genereren. Mede door deze inkomsten zijn wij in staat om alle gratis informatie op BeursEffecten voor u te kunnen publiceren.
 

3. Websites derden

Wanneer u op advertenties van derden klikt (tekstlinks of bannerlinks), kunnen er door deze partijen bij arriveren op hun website ook cookies op uw computer worden geplaatst. 
 

Cookies weigeren / toestaan / verwijderen

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor bedoelde instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten, omdat voor het ledengedeelte een cookie wordt geplaatst welke technisch noodzakelijk is om in te loggen.

Door zonder de net genoemde beperkingen gebruik te maken van deze website, geeft u toestemming voor het plaatsen van de cookies zoals hierboven omschreven.

Let op: u kunt na bezoek van de website de cookies verwijderen via uw browser (websitegeschiedenis).
 

Privacy en cookies derden

BeursEffecten heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacy- en cookiewetgeving door derden. BeursEffecten is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die door eventuele overtreding(en) van deze derden zou kunnen (of reeds is) ontstaan.
 

Diensten van en informatie naar derden

Op de website van BeursEffecten kan verwezen worden naar websites van derden, echter BeursEffecten verstrekt nadrukkelijk geen advies of de dienstverlening van derden bij gebruiker past, beheert deze websites niet en heeft hier derhalve geen controle over. BeursEffecten is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, als gevolg van (gebruik van) de op deze websites aangeboden informatie, producten of diensten.

In geval gebruiker informatie toestuurt, al dan niet elektronisch via een contactformulier, om in contact te komen met een derde, waaronder doch niet beperkt tot een van onze business partners, stuurt BeursEffecten indien mogelijk deze informatie voor gebruiker door naar deze derde, doch is niet gehouden dat te doen. BeursEffecten verstrekt nadrukkelijk geen advies of de diensten van derden bij gebruiker passen, en heeft tevens geen enkele invloed en geen enkele controle over de informatie, procedure(s), en/of elke andere dienst die door deze derde wordt aangeboden.
BeursEffecten is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, als gevolg van (gebruik van) de door deze derden aangeboden informatie, producten of diensten.
 

Overige bepalingen

BeursEffecten behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig deze pagina.

In deze privacyverklaring wordt onder BeursEffecten tevens begrepen de partijen die BeursEffecten hebben mogelijk gemaakt en mogelijk maken.

 

BeursEffecten
Sternhof 10
2162 HK Lisse