Wat is kwantitatieve analyse?


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

Kwantitatieve analyse is beursanalyse waarbij gerekend wordt in modellen. In deze modelberekening wordt rekening gehouden met diverse invloeden, zoals politiek risico, marktrisico, et cetera. Sommige kwantitatieve analisten verwerken ook de fundamentele waarden van een onderneming in het model. Eigenlijk alles wat de betreffende analist van belang vindt, wordt opgenomen. Deze grootheden worden vervolgens gekwantificeerd.
 

Grootheden kwantificeren

Grootheden kwantificeren houdt in dat er een waarde aan toegekend wordt. Op basis van de verwachte invloed die een wijziging in een bepaalde grootheid heeft, kan deze waarde hoger of lager zijn. Een kwantitatieve analyse kan een enorm ingewikkeld rekenmodel worden. Vaak wordt dit werk gedaan door personen die bijvoorbeeld econometrie hebben gestudeerd.
 

Voorbeeld kwantitatieve analyse

We gaan proberen een vereenvoudigd voorbeeld te geven, door slechts vier grootheden te noemen. Let op, dit is dus geen representatieve opsomming maar bedoeld als beeldweergave!

Inzake een aandeel van een bedrijf met veel activiteiten in Nederland voeren we een kwantitatieve analyse uit. In ons model geven we de grootheden hogere waarden indien het belang hoger is. De analist komt op de volgende toekenning:

  • Politiek risico: 1
  • Rente: 3
  • Winstverwachting 5
  • Technische analyse: 2

Wanneer een of meerdere van de grootheden wijzigen, wordt dit door het gehele model doorgerekend. De invloed wordt bepaald door de waarde die de analist eraan toekent.

Uit deze opstelling blijkt dat het politiek risico niet zo belangrijk is voor dit aandeel. Echter een wijziging in de winst(verwachting) des te meer. Elke wijziging kan echter tot wijziging van het advies voor dit aandeel leiden!
 

Kwantitatieve analyse subjectief?

Het kwantificeren van grootheden is deels een subjectief begrip. De analist bepaalt immers de waarde die aan de grootheden wordt toegekend. Dit zullen we bij technische analyse minder zien. De meest objectieve vorm is de fundamentele analyse.
 

Bekijk ook deze vormen van beursanalyse