Beleggingsbeleid vormen


(Advertentie)

Enkele reacties op Beter Beleggen met producteigenschappen, technische en fundamentele analyse:
- "Veel informatie, legt voor mij de vinger op de zere plek, zet aan tot nadenken..."
- "Ook de denkwijze waarop de portefeuille ingedekt kan worden is mooi..."
- "Het verschil tussen opties en turbo's, en het effect ervan bij gebruik in mijn portefeuille, is mij nu duidelijk..."


 

De aorta van uw rendement is uw beleggingsbeleid. Dit beleggingsbeleid moet afgestemd zijn op uw (toekomstige) situatie. Het is uw basis om doelen waar te kunnen maken. Daarnaast stelt het u in staat op elk moment beslissingen constructief te nemen. Mits u zich aan uw beleggingsbeleid weet te houden. Want dat is een beleggersfout die vaak gemaakt wordt. De belangrijkste onderdelen zijn uw persoonlijke (toekomstige) situatie, spreiding, te gebruiken beursanalyse en winst en verlies nemen.
 

Beleggingsbeleid en persoonlijke (toekomstige) situatie

Zoals ook beschreven bij hoe beleggen is uw persoonlijke situatie van groot belang voor uw beleggingsbeleid. Zowel de situatie van vandaag, als van de toekomst. Daarmee maakt u inzichtelijk of u de te beleggen gelden nodig heeft en wanneer. Bijvoorbeeld voor een aanvulling op uw pensioen. Hieruit blijkt ook meteen uw beleggingshorizon.
 

Beleggingshorizon

Uw beleggingshorizon is de periode vanaf het moment van beleggen tot het moment dat u de gelden nodig heeft. In uw beleggingsbeleid is het overigens verstandig om de risico's te verminderen naar gelang het einde van uw beleggingshorizon dichterbij komt. Vrijwel altijd geldt dat hoe hoger de kans op rendement, hoe hoger het risico. Houdt daarmee rekening in uw planning.
 

Maximale risico

Het belang van uw toekomstwens is ook van invloed op het maximale risico dat u wilt lopen in uw beleggingsbeleid. Een aanvulling op het pensioen heeft een groter belang dan wanneer u de opbrengsten aan een nog te bepalen luxe uitgave wilt besteden. De eerste vereist dan ook beleggingen met een lager risico.

Het verdient de aanbeveling, mits uw bank dit niet reeds heeft gedaan, om een onafhankelijk financieel planner uw situatie en wensen in kaart te laten brengen. Is deze persoon ook in een DSI register inzake beleggingsadvies of vermogensbeheer ingeschreven, dan kan deze mogelijk ook optreden als sparring partner voor uw beleggingen. Ook nu weer de waarschuwing dat er verschillende soorten adviseurs zijn met verschillende kostenplaatjes. Het kan dus lonen dit te onderzoeken.
 

Spreiding

Een belangrijk onderdeel van uw beleggingsbeleid, zo niet het belangrijkste onderdeel, is de bepaling van de spreiding. Dit is van directe invloed op uw risico en rendement. U kunt deze verhouding met spreiding optimaliseren. Spreiding is een breed begrip. U kunt spreiding toepassen naar regio, land, sector, onderliggende waarde, product, et cetera.

Voor wat betreft producten, van oudsher bestaat een goede beleggingsportefeuille uit vastrentende waarden (bijvoorbeeld obligaties), uit beleggingsfondsen, uit aandelen en soms een klein gedeelte derivaten. Tegenwoordig zullen er meer derivaten ingezet worden. Voornamelijk door de komst van speeders, sprinters, de turbo en de tracker.

De vastrentende waarden verdienen een extra aandachtspunt. Hiermee wordt bedoeld obligaties of vormen daarvan. En dus niet beleggingsfondsen die in obligaties beleggen. Immers een beleggingsfonds kent als product kenmerken die gelijk zijn aan een aandeel.
 

Te gebruiken beursanalyse

De beursanalyse die u gaat gebruiken dient u vast te leggen in uw beleggingsbeleid. Want ook hiervoor geldt dat wanneer u "analyse-hopt" dit uw rendement niet ten goede komt. Of u nu tussen verschillende varianten switcht, of binnen de mogelijkheden van een variant, uw beleggingsbeleid zwalkt. En naar alle waarschijnlijkheid daarmee uw rendement ook. 

Er zijn beleggers die zoveel vertrouwen in hun analyse hebben, dat ze zelfs beperkte spreiding aanhouden. Zij zullen nooit afwijken van hun beleggingsbeleid. Een bekend voorbeeld hiervan is Warren Buffett. Hij heeft op basis van zeer vastomlijnde analyse vaak slechts enkele aandelen in portefeuille, en vindt dus spreiding ondergeschikt hieraan.
 

Winst en verlies nemen

Het klinkt makkelijk, winst nemen. Maar hoe vaak gebeurt het dat toch wordt gewacht omdat er nog meer in kan zitten. Om vervolgens vaak te lang te wachten. Gevolg, lager resultaat of zelfs verlies. Bepaal in uw beleggingsbeleid vooraf de koers waarop u tevreden bent met de winst. En handel hiernaar!
 

Verlies nemen moeilijk?

Uit onderzoek blijkt dat verlies nemen voor mannen moeilijker is dan voor vrouwen. Maar lastig vinden we het allemaal. Toch is dit een heel belangrijk onderdeel van uw beleggingsbeleid. Even gechargeerd, wanneer u 50% verlies maakt, dient u vervolgens 100% winst te maken om weer op uw startvermogen uit te komen. Maakt u 10% verlies, dan dient u 11% winst te maken om weer op uw startvermogen uit te komen. Verlies afkappen loont derhalve, behoudens die kleine uitzondering waar blijkbaar vooral mannen op willen wachten.
 

Gerelateerd: